Çiğ süt satışı ile ilgili önemli gelişme!

ÇİĞ SÜT SATIŞINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI!

Doğal ve sağlıklı ürüne ulaşmanın zor olduğu bugünlerde umarım bu değişiklik herkes için olumlu sonuçlar getirir. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çiğ Sütün Arzına İlişkin Tebliği”ne göre çiğ süt satış şartları şu şekilde olacak;

– Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçemeyecek.

– Çiğ süt sağımdan itibaren 24 saat içinde tüketiciye ulaşmış olacak. Sabah ve akşam sütü birleştirilip satılacaksa sabah sütünün saati esas alınarak 24 saat ona göre belirlenecek.

– Çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 derecenin altındaki sıcaklıkta soğutulup, nakil sırasında sıcaklığı 4 dereceyi geçmeyecek. Satış sırasında sıcaklık 0 ile 4 derece arasında olacak.

– Hazır ambalajlı çiğ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanımlık ambalajlar kullanılacak.

– Sadece izni, sertifikası olan işletmelerin çiğ sütü satışa sunulabilecek.

– Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden izin almış süt üreten hayvancılık işletmeleri çiğ süt satabilecek. İşletme Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin koşullarına uygun olup olmadığı yönünden kontrol edilecek. Uygun bulunana çiğ süt satış izin belgesi verilecek.

– Satılacak çiğ sütün; inek ve manda ise bruselloz ve tüberküloz; koyun veya keçi ise bruselloz hastalığından ari olduğuna dair sertifikalarının bulunması gerekecek.

 

 

– Tebliğe göre vatandaşa satılacak çiğ süt, işlenemeyecek, dondurulamayacak, herhangi bir bileşeni ayrılamayacak, ilave bir bileşen eklenemeyecek, separatörden geçirilemeyecek.

– Farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamayacak veya çiğ sütte değişikliğe neden olabilecek herhangi bir işleme tabi tutulamayacak.

– Çiğ sütü arz etmek için; bağımsız olarak sabit bir yere konumlandırılmış otomatik satış makinesinden, tek kullanımlık ambalajla satış yapılabilecek. Ancak bu makinelerin sahibi de Bakanlığa kayıt yaptırmak zorunda olacak.

– Bakkal, market, otomatik satış makinesi ve benzeri yerlerde çiğ süt satmak isteyen gıda işletmelerinin de satış izni için bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine başvurması gerekecek.

– Süt üreten hayvancılık işletmesi, çiğ sütü standartlara uygun ambalaja koyarsa 500 kilometre yarıçap içinde ister nihai tüketiciye, ister otomatik satış makinesine isterse de bakkal, market gibi noktalarda satabilecek. Ama hazır ambalaja koymamışsa götürebileceği uzaklık 200 kilometreyle sınırlı olacak.

– Dinlenme tesisleri, AVM’lerde, bakkal ve marketlerde çiğ süt satışı mümkün olacak. Bu otomatik satış makineleri ya da işletmelerden yapılabilecek.

 

– Çiğ süt nihai tüketiciye satılırken bilgilendirilecek ve tüketici uyarılacak. Ne sütü olduğu, sağım tarihi, son tüketim tarihi, üreticinin adı soyadı adresi, hayvancılık işletme numarası. 24 saat içinde kullanılması, kaynatılması, 0 ila 4 derecede buzdolabında saklanması gerektiği vurgulanacak.

– Bakanlık, tebliğin kurallarına uyum için işletmelere 31 Aralık 2017 tarihine kadar süre tanıdı.

Alıntı: Hürriyet